Laserové operace očí | Oční klinika Zlín

down
Dalekozrakost
Ke článku
Krátkozrakost
Ke článku
Vetchozrakost
Ke článku
Šedý zákal
Ke článku
Astigmatismus
Ke článku
Tupozrakost
Ke článku

Zdravé oko

Zrak je velmi důležitý a cenný lidský smysl, neboť nám poskytuje více než 80% všech informací. Základní funkcí zdravého oka je akomodace – schopnost oka zaostřit na předměty v různých vzdálenostech. Při pohledu do dálky zobrazuje oko bez dioptrické vady nekonečně vzdálený předmětový bod ostře na sítnici, tzn. ohnisko leží přesně na sítnici. Délka oka (cca 24 mm) při pohledu do dálky odpovídá lámavosti oka (D = +59dpt). Vzdálený bod leží v nekonečnu.

Na naší klinice se nejčastěji setkáváme s uvedenými očními vadami:

 • Krátkozrakost – myopie
 • Dalekozrakost – hypermetropie
 • Astigmatismus
 • Vetchozrakost - presbyopie
 • Šedý zákal - katarakta
 • Druhotný šedý zákal
 • Tupozrakost - amblyopie
Zdravé oko

Krátkozrakost

Co je krátkozrakost (myopie)

Míjíte známé na ulici bez povšimnutí nebo ze svého křesla již nevidíte na televizi? Pak pravděpodobně trpíte krátkozrakostí. Přijďte k nám na vyšetření!

Příznaky krátkozrakosti (myopie):

 • Špatné vidění do dálky, často spojené s mhouřením očí.
 • Vidění na krátké vzdálenosti je naopak velmi dobré, ale může vyhovovat velmi krátká čtecí vzdálenost („hodinářská“).
 • Přetěžování očního aparátu vede k bolestem hlavy.
Více informací
Méně informací
Krátkozrakost

Krátkozrakost:

Důsledkem je snížení ostrosti vidění do dálky.

Příčiny krátkozrakosti (myopie):

 • Krátkozrakost je vadou vrozenou. Důležitou roli při jejím vzniku hraje dědičnost.
 • Další příčiny, jako jsou například těžké onemocnění s horečkami v dětství, špatné osvětlení a přílišné čtení, nebyly potvrzeny.
 • Podstatou krátkozrakosti bývá nejčastěji prodloužená předozadní osa oka (1 mm prodloužení jsou asi 3 dioptrie) nebo je velká lomivost optické soustavy. V myopickém (krátkozrakém) oku při pohledu do dálky leží ohnisko uvnitř oka před sítnicí. Důsledkem je snížení ostrosti vidění na dálku.
 • Krátkozrakost může být i přechodného rázu. Nejtypičtěji u zhoršujícího se šedého zákalu, který mění optické vlastnosti čočky (tzv. myopizace) – pacient najednou vidí lépe do blízka (čte bez brýlí). Stejně tak může vzniknout při déle trvajícím intenzivním pohledu na blízko (počítač, mikroskop, atd.). Tento stav se upraví, když oči mají klid nebo jsou rozkapané.

Kdy se projevuje krátkozrakost (myopie)?

 • Nejčastěji vzniká na začátku školní docházky, tedy přibližně po 6. roce věku.
 • Důležitým obdobím je také puberta, kdy růstové změny v oku způsobují zvýšení počtu dioptrií.
 • Ke stabilizaci této oční vady dochází se zástavou růstu, tedy většinou mezi 20. – 25. rokem života.

Jaká je léčba krátkozrakosti (myopie)?

 • Korigovat krátkozrakost mohou kontkatní čočky, brýle s minusovými skly, jež jsou silnější na okraji než ve středu. Čím je myopie vyšší, tím je sklo silnější.
 • U pacientů do 40ti let má přednost operace pomocí laseru.
 • U pacientů nad 40 let je mnohdy lepším řešením nitrooční operace.

Dalekozrakost

Co je Dalekozrakost (hypermetropie)

Měli jste v mládí dobrý zrak, ale začínáte vidět hůře do blízka a postupně i do dálky? Dalekozrakost může být Vašim problémem, kterého Vás rádi zbavíme.

Příznaky dalekozrakosti (hypermetropie):

Častý je souběžný výskyt šilhání i tupozrakosti. Únava, pálení, bolest očí.

Více informací
Méně informací
Dalekozrakost

Dalekozrakost:

Důsledkem je zhoršení vidění na blízko a s přibývajícím věkem i do dálky.

Příčiny dalekozrakosti (hypermetropie):

Dalekozrakost je vrozená vada, mnohdy dědičná. K onemocnění dochází ve chvíli, kdy se světelné paprsky nestřetávají na sítnici, ale až za ní. Osová dalekozrakost představuje nerovnoměrný růst oka, kdy oko roste nedostatečně do délky, je méně protáhlé, než je třeba. Dalekozrakost lomivá nastává při menším zakřivení rohovky či čočky.

Kdy se projevuje dalekozrakost (hypermetropie)?

Nejčastěji tento problém vzniká u dětí, jelikož růst jednotlivých částí těla (oka) může být v dětském věku nerovnoměrný. Trpí jí až 35% populace.

Jaká je léčba dalekozrakosti (hypermetropie)?

U dalekozrakosti vždy přihlížíme ke zrakovým funkcím obou očí a přítomnosti šilhání. U mladších pacientů volíme častěji laserové operace, jelikož je ještě dobře zachovaná funkce přeostřování na blízko. U pacientů nad 40 let, kdy už se kombinují obtíže s viděním na dálku a na blízko („dvoje brýle“), bývá často vhodnější nitrooční operace s implantací nitrooční čočky (RLE, Prelex).

Vetchozrakost

Co je vetchozrakost (presbyopie)

Musíte držet noviny nebo knihu na délku paže, abyste si je mohli přečíst? Za chvíli Vám ani paže nebude stačit! Téměř jistě trpíte vetchozrakostí. Přijďte k nám na vyšetření.

Příznaky vetchozrakosti (presbyopie):

Špatné zaostřování do blízka.

Ráno je na počítač a na čtení vidět dobře, ale v pozdějších hodinách se obraz již rozpíjí.

Za dobrého osvětlení a kontrastu je vidět dobře, ale bez přisvícení je mnoho menších textů již nečitelných.

Více informací
Méně informací
Vetchozrakost

Vetchozrakost:

Presbyopické oko při vidění na blízko.

Příčiny vetchozrakosti (presbyopie):

Nejedná se o klasickou dioptrickou vadu, nýbrž o fyziologickou ztrátu akomodace (zaostřování na různé vzdálenosti). Akomodace, tedy přeostřování na různé vzdálenosti, je možná díky tomu, že lidská čočka je pružná a může se vyklenovat (u dětí až téměř do tvaru kuličky). S přibývajícím věkem však ztrácí elasticitu a v důchodovém věku je její tvar obvykle i přes veškeré úsilí trvale neměnný. Díky tomu oko vidí pouze na jednu vzdálenost.

Kdy se projevuje vetchozrakost (presbyopie)?

Tento proces začíná již v mládí, ale projevuje se výrazněji teprve ve věku kolem 40 let. S postupem let se stav zhoršuje a stabilizuje se kolem věku 60-ti let. Presbyopie se týká cca 40% lidí středního a 90% vyššího věku.

 

 

Jaká je léčba vetchozrakosti (presbyopie)?

Nejčastěji pacienti používají brýle jednoohniskové nebo tzv. multifokální. U těch jsou dioptrie umístěny v koridoru a pacienti musí správně napolohovat hlavu, aby dosáhli kvalitního vidění. Část pacientů používá multifokální kontaktní čočky, ale volí je malé procento pacientů. Dále existují možnosti korekce pomocí laseru či rohovkových implantátů. Speciální presbyopické programy nemusí natrvalo odstranit potřebu brýlí na blízko a často se negativně podepíší na kvalitě vidění do dálky. Monovision je již dlouhá léta známou metodou, kdy je jedno oko vykorigované do dálky a druhé na blízko. Je výhodné u pacientů, kdy tento stav byl již před operací a jsou na tento stav zvyklí. U zbytku pacientů může vést ke ztrátě kvalitního prostorového vidění. Speciální rohovkové implantáty jako Kamra či Kapka rosy si stále hledají své místo a přes dlouhé testování nejsou masivně rozšířeny. Trvalým řešením je implantace multifokálních nitroočních čoček (RLE/PRELEX/CLE).

Šedý zákal

Co je Šedý zákal (katarakta)

Vidíte rozmazaně, potemněle až dvojitě? Pak máte nejspíše co dočiněný se šedým zákalem. Neoddalujte rozhodnutí a přijďte k nám na vyšetření.

Příznaky šedého zákalu (katarakty):

 • Přecitlivělost na světlo.
 • Dvojité až trojité vidění.
 • Pokles zrakové ostrosti, rychlá změna dioptrií, šednutí obrazu.
 • Pocit oslnění při prudkém osvětlení.
 • Šedý zákal představuje onemocnění, které se vyvíjí pomalu, proto o něm nemá pacient v první fázi tušení.
Více informací
Méně informací
Šedý zákal

Šedý zákal:

Důsledkem je zhoršená kvalita vidění na všechny vzdálenosti, méně jasné barvy.

Příčiny šedého zákalu (katarakty):

V 90% připadů se jedná o přirozený proces stárnutí oka.

Vrozený šedý zákal je velmi vzácný.

K rizikovým faktorům vzniku zákalu patří např. cukrovka, užívání některých léků, působení ultrafialových paprsků nebo předchozí úrazy oka.

Kdy se projevuje šedý zákal (katarakta)?

Šedý zákal začíná činit obtíže obvykle až v důchodovém věku, ale vzácně může být přítomen již u novorozenců (screening v porodnicích).

Často postihuje obě oči, ale rozestup mezi nástupem obtíží může být i několik let.

 

Jaká je léčba šedého zákalu (katarakty)?

V současné době neexistuje jiná efektivní metoda, která by opět projasnila optická média, než operace. Jejím principem je odstranění zkalené čočky a její nahrazení čočkou novou. 

Efekt používání kapek se neprokázal.

Průběh operace.

Astigmatismus

Co je astigmatismus?

Stává se Vám, že nerozeznáte číslice 8 a 6 nebo Vám splývají písmena P a F? Pak je u Vás možný výskyt Astigmatismu.

Příznaky astigmatismu:

 • Zhoršení zraku, zamlžené, zkreslené vidění na blízko i do dálky.
 • Mžourání, občasné bolesti hlavy a zraková únava.
 • V osách na sebe kolmých má oko různou dioptrickou mohutnost. Rohovka má namísto kulatého mírně podlouhlý tvar podobný lehce stlačenému míči.

  Toto nepravidelné zakřivení dané rohovkou či čočkou vede k deformaci obrazu – čtverec je vnímán jako obdelník či kosočtverec. Obtíže narůstají se zvětšující vzdáleností od oka.

Více informací
Méně informací
Astigmatismus

Astigmatismus:

obraz je deformovaný – čtverec je vnímán jako obdélník či kosočtverec. 

 

Příčiny astigmatismu:

Přesná příčina astigmatismu rohovky není doposud známa.

Nepravidelné ztenčování a vyklenování rohovky u ektatických onemocnění (keratokonu) vede k rozvoji tzv. nepravidelného astigmatismu.

Další příčinou vzniku astigmatismu je šedý zákal, kdy deformaci obrazu nepůsobí pacientova rohovka, ale nepravidelně zkalená čočka.

Kdy se projevuje astigmatismus?

Astigmatismus je většinou vrozený.

Mírný stupeň astigmatismu má velkého procento populace po celý život, ale tato drobná nepravidelnost (obvykle do půl dioptrie) nemusí činit žádné obtíže. 

Astigmatismus někdy nastupuje až kolem puberty, cylindr může rychle narůstat (týdny až měsíce) a od určitého bodu není možné předepsat brýle, které by zlepšily kvalitu vidění. V tomto případě je třeba vždy myslet na tzv. ektatické onemocnění, jehož hlavním zástupcem je keratokonus. 

Ve vyšším věku je potřeba v souvislosti s nově vzniklým astigmatismem myslet i na šedý zákal.

Jaká je léčba astigmatismu?

Astigmatismus lze korigovat, ne však vždy plně, brýlemi nebo speciálními kontaktními čočkami. Radikální řešení celé vady nabízí jen metody refrakční chirurgie, např. implantace nitrooční čočky, která je vhodná zejména pro dospělé s již stabilními dioptriemi. Další možností je tvarování rohovky paprskem excimerového laseru.

Tyto vyspělé postupy oční chirurgie představují elegantní korekci vady s cílem dokonalejšího vidění a nabízí tak svobodu pohybu a flexibilitu, díky níž můžete žít bez zrakové limitace.

Tupozrakost

Co je tupozrakost (amblyopie)

Nepodceňujte preventivní pediatrické prohlídky Vašich dětí. Tupozrakost se v pozdějším věku velmi těžko odstraňuje!

Příznaky tupozrakosti:

Špatný odhad vzdáleností, horší orientace nebo např. nemožnost sledování 3D filmů.

Zhoršení zrakové ostrosti oka, způsobené nedostatečnou zrakovou stimulací v kritickém období vývoje vidění, obvykle bez na první pohled zřetelné oční vady.

Při tupozrakosti dítě vidí zdravým okem normálně, běžně vjem tupozrakého oka nepostrádá a je zvyklé nahradit oslabené prostorové, hloubkové vidění jinak.

Více informací
Méně informací
Tupozrakost

Tupozrakost:

Při pohledu oběma očima je část zorného pole rozmazaná nebo ji pacient potlačuje - nevidí vůbec.

Příčiny tupozrakosti:

Tupozrakost se může vyvinout na základě šilhání, refrakční (dioptrické) vady nebo zákalů v optických prostředí oka. Dítě si neuvědomí, že jedno oko nepoužívá, protože druhým okem vidí normálně, ztrácí ale schopnost hloubkového vidění. Tupozrakost není vada dioptrická, ale funkční, kdy zrakový analyzátor v mozku potlačuje obraz vnímaný okem s vyšším počtem dioptrií. Výskyt tupozrakosti v dětské populaci činí okolo 4%.

Kdy se projevuje tupozrakost?

Tupozrakost se vyvíjí v dětství a může být odhalena v rámci preventivních prohlídek u pediatra nebo pouhým pozorováním kvality hry dítěte (sbírání drobných předmětů) při střídavém zakrývání obou očí.

Jaká je léčba tupozrakosti?

Tupozrakost je nejlépe léčitelná v předškolním věku. Ve školním a dospělém věku se hůře a velmi těžko odstraňuje. Základní podmínkou léčby je optimální úprava dioptrické oční vady, zakrývání lépe vidoucího oka a zrakový trénink oka oslabeného. Dobrý výsledek závisí na včasném záchytu, adekvátní korekci vady a zrakovém tréninku.

Druhotný šedý zákal (opacifikace zadní kapsuly / sekundární katarakta)

Co je druhotný šedý zákal

Druhotný šedý zákal postihuje přibližně 15 % pacientů, kteří prodělali v minulosti operaci šedého zákalu či RLE. Název sekundární katarakta mnoho pacientů mate a zaměňují jej s klasickým šedým zákalem. Podstatou problému však není zakalení čočky, která je již nahrazena čočkou umělou, ale zmatnění čočkového pouzdra (vaku), do nějž byla při operaci vložena čočka umělá.

Příznaky:

V kratším či delším časovém odstupu od operace šedého zákalu / refrakční výměny čočky pozoruje pacient náhlé či pozvolné slábnutí vidění na jednom či obou očích, barvy se zdají méně jasné. Vidění může být až zcela zamlžené.

 

Výskyt této komplikace, jež působí spíše jen diskomfort, je asi 15-20%.

Více informací
Méně informací
sedy zakal

Příčiny:

Lidské oko má poměrně dobré regenerační schopnosti a i minimální množství buněk, jež zůstanou v čočkovém pouzdře po předchozí operaci, může vést ke zkalení čočkového pouzdra. Doposud nebyl vyvinuta technika, která by tomuto procesu zcela předešla. Naštěstí je tato komplikace snadno a poměrně elegantně řešitelná.

Kdy se projevuje?

Nejčastěji se s druhotným šedým zákalem setkáváme 1-5 let od nitrooční operace.

Vzácně ho vídáme záhy po operaci šedého zákalu, pokud byl již pokročilý a čočkové pouzdro bylo již během operace zkalené.

Jak léčíme druhotný šedý zákal?

Po rozkapání a znecitlivění oka se v zadní části čočkového pouzdra Nd-YAG laserem vytvoří okénko a problém je odstraněn. Zákrok je rychlý (do 5 minut), ambulantní a bezbolestný. 

 

Dotaz/Konzultace

Jméno:
Město:
Věk*:
Příjmení*:
Telefon:
E-mail*:

Oční vady:

Krátkozrakost
Dalekozrakost
Brýle na čtení
Jsem po operaci očí
Vetchozrakost
Astigmatismus
Šedý zákal
Tupozrakost
Léčím se se sítnicí
Jsem po úrazu oka

Poznámky:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním tohoto formuláře výslovně souhlasím se zpracováním mých osobních a kontaktních údajů a s jejich využitím pro zasílání obchodních a reklamních sdělení Oční kliniky Zlín (Z.O.C. SE). Tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.