Laserové operace očí | Oční klinika Zlín

Jako jediné v ČR naše pracoviště používá k laserovým korekcím nejmodernější laser MEL 90 od německé společnosti Carl Zeiss Meditec AG.

Srovaní metod

1. Podle bolestivosti

PRK

Bezbolestná při operaci, bolestivé hojení 2,5 dne u krátkozrakosti a 3 dny u dalekozrakosti.

LASIK

Během operace asi 3 sekundy pocit tlaku na oko, asi 3 – 4 hodiny po operaci pocit cizího tělíska v oku.

Epi-LASIK

Pocit tlaku při operaci asi 30 sekund, po operaci bolestivé asi 2 – 3 dny, ale výrazně méně jak po PRK.

2. Podle rychlosti hojení zrakových funkcí

PRK

Po týdnu je zraková ostrost asi 70 %, stav se zlepšuje v týdnech, ustálení asi za 5 – 6 měsíců.

LASIK

Nejrychlejší hojení, řada pacientů vidí 100% již druhý den po operaci, ustálení stavu do 6 týdnů, nejméně pooperačních kontrol.

Epi-LASIK

Nevhodný u nepřístupných očí, po jakýchkoliv předchozích refrakčních operacích.

3. Nevhodnost jednotlivých metod

Všechny metody jsou nevhodné u rohovkových nepravidelností, keratokonu či ektázie.

PRK

Nevhodná u některých celkových onemocnění, problematického hojení kolagenu.

LASIK

Nevhodný u tenčích rohovek, špatně přístupného a hluboko uloženého oka, eliptických a vaskularizovaných rohovek, suchých očí, nepříliš vhodný u kontaktních sportů, v armádě.

Epi-LASIK

Pomalejší hojení než po LASIKu, 5. den po operaci je asi 90 % vidění, po měsíci je srovnatelný stav s LASIKem, ustálení za 6 týdnů až 5 měsíců.

4. Jednotlivé metody – porovnání

PRK versus LASIK

Výhodou PRK oproti LASIKu je, že nehrozí problémy spojené se stabilitou lamely (důležité zejména v armádě a u kontaktních sportů. Dioptrický pooperační vývoj je lépe ovlivnitelný kapkami.

Nevýhodou PRK je pomalejší rehabilitace a více diskomfortu. PRK nemá mezi očními lékaři tak dobrou reputaci (nezaslouženě). U PRK je riziko horšího hojení kolagenu a vzniku haze či jizev.

Výhodou LASIKU oproti PRK je minimální bolestivost a rychlá zraková rehabilitace.

Nevýhodou LASIKu oproti PRK je častá pooperační suchost, noční halo, větší riziko ektázie rohovky (ztenčování či vyklenování), riziko strií.

Epi- LASIK versus PRK

Méně diskomfortu oproti PRK, menší riziko haze oproti PRK.

Pacienti jej mají v oblibě, PRK mnozí považují za starou proceduru.

Má rychlejší zrakovou rehabilitaci.

Méně pooperačních kontrol.

Epi-LASIK versus LASIK

Je bezpečnější alternativou LASIKu, vhodnější u sušších očí, pooperačně je oko méně suché, nehrozí riziko vrůstání epitelu po lamelu, jak je tomu u LASIKu

Kvalita vidění se zlepšuje u Epi-LASIKu výrazně pomaleji, pooperačně je bolestivost, ustálení zrakových funkcí je po Epi-LASIKu v delším časovém odstupu

Epi-LASIK oproti LASIKu indukuje méně zrakových aberací, zachovává lépe integritu rohovky a vylučuje peroperační problémy rohovkové lamely. Snižuje riziko potenciálních pozdních komplikací na rohovce (aktázie).

Mikrokeratom versus femtosekundový laser

Krátkodobé výsledky jsou srovnatelné, v pooperačním hojení lamely a případném vzniku nežádoucích aberací není statistický rozdíl

Dlouhodobé výsledky prokázaly u femtosekundového laseru výrazně vyšší riziko vzniku nežádoucích aberací, zvláště u tenčích lamel

Dotaz/Konzultace

Jméno:
Město:
Věk*:
Příjmení*:
Telefon:
E-mail*:

Oční vady:

Krátkozrakost
Dalekozrakost
Brýle na čtení
Jsem po operaci očí
Vetchozrakost
Astigmatismus
Šedý zákal
Tupozrakost
Léčím se se sítnicí
Jsem po úrazu oka

Poznámky:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním tohoto formuláře výslovně souhlasím se zpracováním mých osobních a kontaktních údajů a s jejich využitím pro zasílání obchodních a reklamních sdělení Oční kliniky Zlín (Z.O.C. SE). Tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.