Laserové operace očí | Oční klinika Zlín

OPERACE OD A do Z

Co Vám nabízíme? 

  • Špičkové přístrojové vybavení.
  • Vysoce erudovaný personál, naše lékařky s námi spolupracují již od otevření kliniky a trvale si rozšiřují své znalosti.
  • Konzultace stran nitroočních zákroků probíhá přímo s jedním z našich chirurgů.
  • Vysoký důraz na komfort pacienta a jeho přání.

Vstupní vyšetření a konzultace

Na naší klinice velmi ctíme soukromí našich klientů. Vyšetření nejsou přítomni další pacienti, rovněž aplikace veškerých léčiv probíhá ve zvláštní oddělené místnosti, nikoliv v čekárně před zraky ostatních pacientů. Na základě komplexního vyšetření navrhne lékař vhodný postup, který s pacientem probere. Stejně tak jsou probrána i případná úskalí zákroku. Při předoperačním vyšetření má pacient možnost položit vyšetřujícímu lékaři otázky, které mu pomohou plně pochopit průběh a princip laserového či nitroočního zákroku. Pacient má vždy dostatek prostoru si vše v klidu promyslet bez jakéhokoliv nátlaku. Pokud pacient žádá provedení vyšetření i laserové operace v rámci jednoho dne, pak je nezbytné počítat s dostatečným časovým prostorem. V případě nitroočních zákroků je nezbytný časový rozestup.

Doc. MUDr. Mgr. Zdeněk Smečka, CSc. do současné doby operoval excimerovým laserem více jak 35 tisíc pacientů se všemi typy dioptrických vad.

Operační průběh

Laserové operace očí

Operace se provádí ambulantně a je nebolestivá. Pacient leží na pohodlném lehátku a sleduje fixační bod. Oči mohou mrkat, operované oko je ale zajištěno proti úplnému dovření. Ke znecitlivění oka se používají anestetické kapky. Aktivní monitorovací systém přístroje sleduje nepřetržitě polohu oka a okamžitě reaguje na jeho případný pohyb. Tím je zaručeno, že laserový paprsek dopadne spolehlivě tam, kam má. Vlastní operační zákrok trvá včetně přípravy rohovky velmi krátce, a to podle velikosti a komplikovanosti dioptrické vady. Fixovat paprsek lze jednak na střed zornice, tak i na optickou osu oka, což je velmi významné zejména u dalekozrakosti a je velkou předností našeho laseru.

 

Nitrooční zákroky

Operace se provádí ambulantně a je nebolestivá. Pacient má po dobu pobytu na Klinice k dispozici pokoj s lůžkem a vlastním sociálním zázemím. Na operačním sále pacient leží na pohodlném lůžku a sleduje světlo mikroskopu. Na počátku operace je do oka umístěno drobné pérko proti zavírání očí a oko je spolehlivě identifikováno naváděcím systémem Verion, který v průběhu operace zobrazuje přímo do okuláru operatérova mikroskopu chirurgický plán. Díky tomu je zákrok přesnější a pro pacienta i operatéra komfortnější. Bezbolestnost operace zajišťují kapky a celkově podané léky. Délka zákroku se pohybuje v minutách. Po operaci se pacient přemístí zpátky na pokoj, kde může odpočívat, a po kontrole naší lékařkou opouští Kliniku v doprovodu příbuzných či přátel.

Pooperační péče

Pooperační kontroly jsou velmi důležité, stejně jako přesné dodržování naordinované pooperační léčby. Pacienti jsou u nás vždy vítáni a po laserových operacích obvykle podstupují kontroly na naší klinice. Pokud si pacient přeje podstoupit kontroly u svého očního lékaře (častý případ u zahraniční klientely), pak vždy konzultujeme průběh rekonvalescence telefonicky/elektronicky a jsme plně k dispozici k zodpovědění případných dotazů. Pacienta také vybavíme potřebnými léčivy a instrukcemi. Po nitroočních zákrocích mohou pacienti podstoupit kontroly jak u nás, tak u svého očního lékaře, dle preferencí pacienta.

Přednosta kliniky Doc. MUDr. Mgr. Zdeněk Smečka, CSc. provedl jich již více jak 25 tisíc nitroočních zákroků.

Úspěšnost operace očí

V případě laserových operací očí je pravděpodobnost přesnosti plánového výsledku zejména u nižších dioptrií značná, devadesát procent operovaných pacientů vidí po operaci bez dioptrií 100% a lépe než před operací s brýlemi. Velmi jemný povrch laserem přetvarované rohovky zaručuje velkou stabilitu nálezu a minimální riziko pooperačních komplikací při hojení.

Po nitroočních zákrocích je procento spokojenosti velmi vysoké, na výslednou kvalitu vidění však také někdy mohou mít vliv změny na sítnici, tupozrakost, poúrazové stavy, předchozí operační zákroky, onemocnění rohovky a její nepravidelnost, pokročilý zelený zákal, atd. 

Dotaz/Konzultace

Jméno:
Město:
Věk*:
Příjmení*:
Telefon:
E-mail*:

Oční vady:

Krátkozrakost
Dalekozrakost
Brýle na čtení
Jsem po operaci očí
Vetchozrakost
Astigmatismus
Šedý zákal
Tupozrakost
Léčím se se sítnicí
Jsem po úrazu oka

Poznámky:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním tohoto formuláře výslovně souhlasím se zpracováním mých osobních a kontaktních údajů a s jejich využitím pro zasílání obchodních a reklamních sdělení Oční kliniky Zlín (Z.O.C. SE). Tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.